» Anasayfa    » İletişim

Kpss Sınavı ile Ilgili ilgili Bilmeniz Gerekenler

kpss kursu izmir, izmir kpss, kpss eğitim, kpss dersanesi

1.  KPSS NEDIR? 
● KPSS (Kamu Personel Seçme Sınavı) ilk olarak 1999 yılında DMS adıyla yapılan ve her yıl ÖSYM tarafından düzenlenen kamu görevlerine ilk defa atanacaklar için yapılan sınavdır. Sınav 1999 ve 2000 yıllarında DMS, 2001 yılında KMS ve 2002 yılından itibaren de KPSS adıyla düzenlenmiştir

KPSS EĞITIMLERIMIZ IÇIN LÜTFEN TIKLAYIN

2.      KPSS’ YE girmek için yaş sınırlaması var mıdır?
● Alt yaş sınırı : Devlet Memurları Kanunu'nun da, devlet memuru olmanın ön koşulu olarak "18 yaşını tamamlamış olmak" sayılmıştır.
● Üst yaş sınırı : ÖSYM'ce gerçekleştirilen merkezi yerleştirme işlemlerinde, (DHMI Genel Müdürlüğü gibi Mevzuatında yaşa ilişkin hüküm bulunan istisnai birkaç kurum dışında) kadro ve pozisyonlara Başvurabilmek için üst yaş koşuluna ilişkin herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır. Kamu Kurumlarında üst yaş sınırı konulmasına ilişkin taleplere, Devlet Personel Başkanlığı'nca izin verilmemektedir. Özetle, adaylar -emeklilik hükümleri saklı kalmak kaydıyla 50 yaşında bile olsalar KPSS’ YE başvurabilir ve puanlarının tutması halinde devlet memuru olabilirler.
 
 
3.       KPSS (A) Grubu kadrolarda yaş sınırlaması var mı?
● Kamu kurum ve kuruluşlarının KPSS (A) Grubu kadroları için yaş şartı, kendi özel yönetmeliklerinde düzenlenmektedir. Uygulamada genel olarak, "30 yaşından gün almamış olmak" şeklinde yer almaktadır. Ancak, bazı kurum ve kuruluşların yönetmeliklerinde yaş şartı "35 yaşından gün almamış olmak" şeklinde düzenlenmiştir.
4.      Öğretmenlik için yaş sınırı kaçtır?
● Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin 6'ncı maddesinin 1'inci fıkrasının (d) bendine göre, öğretmenliğe ilk defa atanacaklar bakımından başvuruların ilk günü itibarıyla 40 yaşından gün almamış olmak şartı aranmaktadır. Bunun anlamı, MEB tarafından öğretmen alımlarına yönelik başvuruların alındığı tarih esas alınarak belirlenmektedir.
 
 
5. Sınavın geçerlilik süresi nedir?
● KPSS sonuçları 2 yıl geçerlidir. Ancak, bu süre içinde yeni bir sınav yapılamaması durumunda, sınav sonuçları, bir sonraki sınava kadar geçerli olmaya devam eder. Geçmiş yıllarda KPSS'nin geçerlik süresi uzatılmıştır. Kamuda görev almak isteyenlerin, sonuçları 2 yıl geçerli olacağı düşünülerek öğrenim düzeylerine göre KPSS’ ye girmesi gerekir.
6. Askerde olan adaylar sınava girebilirler mi?
●     Sonuçlar 2 yıl geçerli olduğundan, askerdekilerin KPSS’ ye girmesinde bir engel yoktur. Askerdeki adayların birliklerinden izin alıp sınava girmeleri mümkündür.
 
 
7. Devlet memurları tekrar KPSS’ YE girme şansı var mı?
● Evet var. Kamu personeli olan kişiler tekrar KPSS’ ye girerek atanabilirler.
8. KPSS-A ne demektir?
● KPSS-A Kadroları; genel olarak müfettiş, uzman, denetmen ve kontrolör yardımcılığı ile kaymakam adaylığı kadrolarından oluşmaktadır.
● Kamu kurumlarının çoğu atama yapacakları uzman yardımcısı, müfettiş yardımcısı, kontrolör yardımcısı ve denetmen yardımcısı kadrolarına genel olarak IIBF, SBF ve Hukuk Fakültesi mezunları arasından başvuru kabul etmektedir.
● Kimi kamu kurumları mühendislik fakültesi mezunlarının (AB Genel Sekreterliği) kimileri Fen/Fen-Edebiyat Fakültesi mezunlarının (DIE) kimileri de Tabip, Diş Tabibi, Eczacı, Kimyager veya Kimya Mühendislerinin (Sağlık Bakanlığı) başvurularını kabul etmeye başlamıştır. Bu noktada şu hususu vurgulamak gerekmektedir: Mühendislik, mimarlık, fen/fen edebiyat, tıp gibi fakülte ve bölümlerden de yukarıda belirtildiği üzere başvuru alınmasına rağmen, bunlar oldukça sınırlıdır.
9. A Grubu kadrolarda yerleştirme nasıl yapılır?
● A Grubu kadrolar için, B kadrolarda olduğu gibi merkezi yerleştirme yapılmaz. A Grubu kadrolara girecek olanlar için daha sonra ilgili kurumlarca bir giriş sınavı daha yapılacaktır. Giriş sınavı yazılı ve/veya sözlü bölümlerden oluşur.
10. KPSS ÖĞRETMENLIK SINAVI NEDIR?
● Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olan tüm eğitim kurumlarında gerek sözleşmeli ve gerekse kadrolu olarak öğretmenlik yapacak olan tüm adayları kapsamaktadır. Üniversitelerin eğitim fakülteleri ve fen edebiyat fakültelerinden mezun olan adaylar bu sınava girebilir. KPSS öğretmenlik sınavında genel yetenek - genel kültür sınavına ek olarak 120 sorudan oluşan pedagojik formasyon sınavı yapılır.
Hemşire öğretmen olabilir mi?
● Evet. Lisans mezunu Hemşireler Sağlık Meslek Liselerine belirtilen  11 ana branşa atanabilmektedirler.
● Atamalarda KPSSP 10 puanı aranmaktadır. Bu nedenle öğretmenliği düşünen hemşirelerin KPSS Lisans'ın Cumartesi öğleden sonraki bölümünde yer alan Eğitim Bilimleri testini de almış olması gerekmektedir.
● UYARI : Ancak öğretmen ataması yapılabilmesi için sağlık meslek liselerinde öğretmen ihtiyacı oluşması ve bu ihtiyacın MEB tarafından kamuoyuna duyurulması gerekmektedir.
● Hangi bölümlerin öğretmenlik için başvuruda bulunabileceğini öğrenmek için Maksimum Fakülte’yi arayabilirsiniz.
11. HEMŞIRELERIN ÖĞRETMEN OLARAK ATANMASI IÇIN TEZSIZ YÜKSEK LISANS YAPMIŞ OLMAK ŞART MI?
● Bölüm mezunlarının öğretmen olarak atanabilmesi için adayların tezsiz yüksek lisans yapmış olması gerekmektedir. MEB eğer ihtiyacı tezsiz yüksek lisans yapanlar arasından karşılayamazsa bu halde tezsiz yüksek lisans yapmayanlar, KPSS’de 75 ve üzeri puan almak koşuluyla başvuru yapabilecektir. 
 
12. KPSS-B ne demektir?
● KPSS-A kadroları dışındaki her kadro KPSS-B kadrosudur. Yani, müfettiş, uzman, denetmen ve kontrolör yardımcılığı ile kaymakam adaylığı kadroları dışındaki her kadro KPSS-B kadrosudur. Bu çerçevede, mühendis, tekniker, teknisyen, memur, psikolog, mimar, veteriner vb. tüm kadrolar KPSS-B kadrolardır.
● UYARI : Mühendislik, mimarlık, fen/fen edebiyat, tıp gibi fakülte ve bölümlerden de A Grubuna başvuru alınmasına rağmen, bunlar oldukça sınırlıdır.
13. B Grubu kadrolara atanmak için KPSS sınav sonucundan başka şartlar aranır mı?
● Kamu kurum ve kuruluşlarının B Grubu Kadrolarına ilk defa atanacakların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda yer alan askerlik, sağlık, suç durumu gibi genel ve özel şartları taşımaları gerekir. Buna ek olarak, bu kadroların, yaş ve cinsiyet dâhil özel koşulları da bulunabilir.
14. IIBF, SBF , Hukuk Fakültesi  ve Mühendislik mezunları hem KPSS-A'ya hem de KPSS-B'ye başvurabilir mi?
● Evet girebilirler. KPSS A Grubundan atanmak isteyen adaylar Genel Kültür ve Genel yetenek sınavlarına ek olarak Pazar günü yapılan alan bilgisi sınavlarına (Iktisat, Muhasebe, Maliye vb) katılmak gerekmektedir.

15.    KPSS SINAVINDA HANGI ADAY HANGI SORULARI ÇÖZECEK?
● Lise ve meslek yüksek okulu mezunu olarak sınava giriyorsanız, Genel Kültür ile Genel Yetenek testlerini yanıtlayacaksınız.
● Öğretmenlik için bu sınava giriyorsanız, cumartesi sabah ve cumartesi öğleden sonraki oturumlara katılacaksınız. Dolayısıyla Genel Kültür, Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri testlerini çözmelisiniz.
● A grubu Kadrolara başvuracaksanız ( IIBF, Siyasal, Hukuk, Kamu Yönetimi, Uluslar Arası ilişkiler vb. mezunları) Genel Kültür ve Genel Yetenek testlerine ek olarak Pazar günkü testlerden sizinle ilgili olanları çözeceksiniz. Bunun için öncelikle başvuracağınız kadro için belirlenen test ağırlıklarını öğrenmelisiniz.
● Meslek türleri ve test ağırlıkları hakkında ayrıntılı bilgi almak için Maksimum Fakülte’yi arayabilirsiniz.
● Adaylara; lise, ön lisans ve lisans mezunu olmalarına göre 3 farklı düzeyde Genel Yetenek ve Genel Kültür testi uygulanacaktır.

16. DERS AĞIRLIKLARI:

Genel Yetenek testi :
●      Türkçe 30 soru
●       Matematik 30 soru olmak üzere 60 sorudan oluşmaktadır.

         Genel Kültür testi :
● Tarih 30 ,
● Coğrafya 18 ,
● Temel Yurttaşlık Bilgisi   ve Güncel Bilgiler 12 sorusu olmak üzere 60 sorudan oluşmaktadır.

Genel Yetenek bölümünde derslerin ağırlıkları % kaçtır?
●       Türkçe %50
●       Matematik % 50

       Genel Kültür bölümünde derslerin ağırlıkları % kaçtır?
●       Atatürk Ilkeleri ve Inkılâp Tarihi (%40)
●       Türkiye Coğrafyası (%30)
●       Temel Yurttaşlık Bilgisi (%15)
●       Türk Kültür ve Medeniyetleri (%10)
●       Türkiye ve Dünya ile ilgili Genel ve Güncel Sosyo- Ekonomik Konular (%5)

17. KPSS - A GRUBU ADAYLAR HANGI BRANŞ TESTLERINI ÇÖZMELI?
● A grubu adayların KPSS' de hangi testleri çözmesi gerektiği konusu birçok adayın kafasını karıştırmaktadır. Öğretmen adaylarının atanması sadece Milli Eğitim Bakanlığı ile ilgiliyken, A grubu adayların karşısında 100' e yakın kurum bulunmaktadır. Her kurum işe alacağı kişide farklı nitelikler aramaktadır.
● Bu konu hakkında ayrıntılı bilgi almak için Maksimum Fakülte’yi arayabilirsiniz.

18. SINAVA HAZIRLIKLA ILGILI PÜF NOKTALARI
● Genel Yetenek Genel Kültür testi KPSS' ye giren tüm adaylar için kaçınılmaz bir testtir. 120 sorudan oluşmaktadır. Genel Yetenek Genel Kültür testini çözmeyen adaylar için hiçbir puan türü hesaplanmayacak, dolayısıyla aday sınava girmemiş sayılacaktır. Ayrıca, GYGK testinin 120 sorudan oluşması ve bir sorunu en az 0,1 katsayı ile çarpılmasından dolayı puan hesaplanmasında GYGK testi belirleyici rol oynamaktadır.
● Adaylar en çok Matematik ve Tarih testlerinde zorlanmaktadır. Bundan dolayı tüm adayların bu iki branşa daha çok dikkat etmesi doğru olacaktır.
● Yabancı dil testi bazı kadrolar için baraj niteliği taşımaktadır. Adaylar başvuracakları kadro için yabancı dil şartı aranıp aranmadığını Kılavuzdaki dipnotlardan öğrenmelidirler.
● Sınava hazırlıkta doğru kaynakların seçilmesi adayların başarısını belirleyecektir.
● KPSS sınavının soru tarzı yoruma dayalı sorulardan ziyade, bilgiye dayalı sorulardan oluşmaktadır. Ancak, yoruma dayalı sorular da bulunmaktadır.
● KPSS sınavlarında benzer sorular sıklıkla gelebilmektedir. Önceki yıllarda çıkan sorular mutlaka gözden geçirilmelidir.
 

 

 

 

KPSS PUAN TÜRLERI

• KPSSP1 Rekabet Kurumu
• KPSSP1 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası-Denetçi Yardımcısı
• KPSSP1 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası-Eğitim Araştırmacısı
• KPSSP1 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası-Uzman Yardımcısı
• KPSSP3 Türkiye Iş Kurumu Genel Müdürlüğü (Üniversitelerin Iletişim Fakültelerinin, halkla ilişkiler ve tanıtım bölümünden mezun olmak veya yukarıda sayılanlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi veya yurtdışındaki en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak)
• KPSSP4 Sanayi ve Ticaret Bakanlığı -Stajyer Kontrolör (Mühendis)
• KPSSP4 Sanayi ve Ticaret Bakanlığı -Tüketici ve Rekabet Uzman Yardımcısı (Mühendis)
• KPSSP4 Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı
• KPSSP5 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi)
• KPSSP5 Kamu Ihale Kurumu
• KPSSP6 Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) (Uzman Hukukçu Yardımcısı)
• KPSSP6 Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) (Uzman Yardımcısı)
• KPSSP6 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanlığı
• KPSSP7 Başbakanlık Devlet Istatistik Enstitüsü Başkanlığı (Teknik)
• KPSSP8 Kültür ve Turizm Bakanlığı
• KPSSP8 Tarım ve Köy Işleri Bakanlığı-Müfettiş Yardımcısı
• KPSSP10 Türkiye Iş Kurumu Genel Müdürlüğü (Üniversitelerin Eğitim Fakültelerinin, eğitim yönetimi, planlaması, ekonomisi, denetimi bölümünden mezun olmak veya yukarıda sayılanlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak.)
• KPSSP12 Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı-Müfettiş Yardımcısı (Teknik)
• KPSSP13 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Iş Teftiş Kurulu Başkanlığı) Iş Müfettiş Yardımcısı (Teknik)
• KPSSP17 Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı (Hazine Uzman Yardımcısı (Mühendis)
• KPSSP18 Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı (Hazine Uzman Yardımcısı (Uluslararası Ticaret)
• KPSSP21 Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı (Hazine Uzman Yardımcısı (Hukuk)
• KPSSP21 Bayındırlık ve Iskan Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı (Müfettiş Yardımcısı)
• KPSSP22 Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı (Hazine Uzman Yardımcısı (Iktisat)
• KPSSP23 Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı (Hazine Uzman Yardımcısı (Işletme)
• KPSSP24 Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı (Hazine Uzman Yardımcısı (Maliye)
• KPSSP25 Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı (Hazine Uzman Yardımcısı (Istatistik)
• KPSSP30 Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı (Hazine Uzman Yardımcısı (Kamu Yönetimi)
• KPSSP34: Başbakanlık Devlet Istatistik Enstitüsü Başkanlığı (Merkez)
• KPSSP34: Başbakanlık Devlet Istatistik Enstitüsü Başkanlığı (Taşra)
• KPSSP35 BAĞ-KUR Genel Müdürlüğü
• KPSSP36 Dışişleri Bakanlığı -Aday Meslek Memuru
• KPSSP37 Içişleri Bakanlığı-Kaymakam Adayı
• KPSSP39 Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü-Stajyer Muhasebat Kontrolörü
• KPSSP40 Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı-Maliye Müfettiş Yardımcısı
• KPSSP42 Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü -Devlet Malları Uzman Yardımcısı
• KPSSP42 Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü-Milli Emlak Denetmen Yardımcısı
• KPSSP42 Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü-Milli Emlak Uzman Yardımcısı
• KPSSP43 Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü -Muhasebe Uzman Yardımcısı
• KPSSP43 Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü-Devlet Muhasebe Uzman Yardımcısı
• KPSSP43 Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü-Muhasebe Denetmen Yardımcısı
• KPSSP44 Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı
• KPSSP44 Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü
• KPSSP45 Bayındırlık ve Iskan Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (Tapu ve Kadastro Denetmen Yardımcısı)
• KPSSP46 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Iş Teftiş Kurulu Başkanlığı) Iş Müfettiş Yardımcısı (Sosyal)
• KPSSP47: Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı
• KPSSP48 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Dış Ilişkiler ve Yurtdışı Işçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü
• KPSSP49 Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü -Gelir Uzman Yardımcısı
• KPSSP49 Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü Vergi Denetmen Yardımcısı
• KPSSP49 Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü-Devlet Gelir Uzman Yardımcısı
• KPSSP51 Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı-Müfettiş Yardımcısı
• KPSSP51 Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Teşkilatlandırma Genel Müdürlüğü-Stajyer Kontrolör
• KPSSP53 Kültür ve Turizm Bakanlığı
• KPSSP54 Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu-Hesap Uzman Yardımcısı
• KPSSP56 Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü -Devlet Bütçe Uzman Yardımcısı
• KPSSP57 Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü Gelirler Kontrolörleri Başkanlığı-Stajyer Gelirler Kontrolörü
• KPSSP58 Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı (Hazine Uzman Yardımcısı (Çalışma Ekonomisi ve Endüstri Ilişkileri)
• KPSSP58: Başbakanlık Devlet Istatistik Enstitüsü Başkanlığı
• KPSSP58: Başbakanlık Devlet Istatistik Enstitüsü Başkanlığı
• KPSSP59 Içişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı
• KPSSP62 Kamu Ihale Kurumu
• KPSSP64 Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Genel Müdürlüğü
• KPSSP67 Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı-Müfettiş Yardımcısı (Idari)
• KPSSP68 Dışişleri Bakanlığı -Aday Idari Memur
• KPSSP69 Dışişleri Bakanlığı -Aday Haberleşme Teknik Personeli
• KPSSP70 Bayındırlık ve Iskan Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı (Müfettiş Yardımcısı)
• KPSSP77 Telekomünikasyon Kurumu-Telekomünikasyon Uzman Yardımcısı (GIH)
• KPSSP78 Telekomünikasyon Kurumu-Telekomünikasyon Uzman Yardımcısı (THS)
• KPSSP82 Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Genel Sekreterliği
• KPSSP82: Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Avrupa Birliği ve Dış Ilişkiler Genel Müdürlüğü
• KPSSP84 Sanayi ve Ticaret Bakanlığı -Stajyer Kontrolör (Idari)
• KPSSP84 Sanayi ve Ticaret Bakanlığı -Tüketici ve Rekabet Uzman Yardımcısı (Idari)
• KPSSP88 Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı (Hazine Uzman Yardımcısı (Uluslararası Ilişkiler)
• KPSSP88 Tarım ve Köy Işleri Bakanlığı-Avrupa Topluluğu Uzman Yardımcısı
• KPSSP89 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Teftiş Kurulu Başkanlığı)-Bakanlık Müfettiş Yardımcılığı
• KPSSP89 Tarım ve Köy Işleri Bakanlığı-Kontrolör Yardımcısı
• KPSSP92 Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı (Hazine Uzman Yardımcısı (Matematik)
• KPSSP92 Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı (Hazine Uzman Yardımcısı (Ekonometri)
• KPSSP95: Başbakanlık
• KPSSP96: Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı (Dış Ticarette Standardizasyon Denetmen Yardımcısı)
• KPSSP100: Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı (Stajyer Dış Ticaret Kontrolörü)
• KPSSP103 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanlığı
• KPSSP104 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanlığı
• KPSSP105 Maliye Bakanlığı Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı- Maliye Uzman Yardımcısı
• KPSSP106 Maliye Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış Ilişkiler Dairesi Başkanlığı-Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı
• KPSSP107 Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü-Stajyer Milli Emlak Kontrolörü
• KPSSP108: Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı (Dış Ticaret Uzman Yardımcısı)
• KPSSP109 Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü
• KPSSP110 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Iş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü)
• KPSSP111 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı
• KPSSP112 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı
• KPSSP113 Türkiye Iş Kurumu Genel Müdürlüğü (Üniversitelerin Siyasal Bilgiler, Iktisat, Iktisadi ve Idari Bilimler Fakültelerinin, Iktisat, Işletme, Maliye, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri Ilişkileri, Kamu Yönetimi bölümlerinden mezun olmak veya Hukuk Fakültesi ya da Işletme Fakültesi mezunu olmak ya da yukarıda sayılanlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi veya yurtdışındaki en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak.)
• KPSSP114 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı)
• KPSSP115 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Çalışma Genel Müdürlüğü) -Çalışma Uzman Yardımcılığı
• KPSSP116 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi)
• KPSSP117 Tarım ve Köy Işleri Bakanlığı-Müfettiş Yardımcısı
• KPSSP118 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı) (Başkanlık Sigorta Müfettiş Yardımcısı)
• KPSSP119 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası-Araştırmacı
• KPSSP120 Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Iç Ticaret Genel Müdürlüğü-Stajyer Kontrolör (Idari)